Q&A

Heeft u een andere vraag? Stuur ons een e-mail op info@eosta.com

Waar kan ik Living Wage mango's kopen?

Als u een consument bent, vraag dan aub naar Living Wage mango's in uw plaatselijke natuurvoedingswinkel. Wij verkopen onze mango's aan groothandels en weten daarom helaas niet precies in welke winkels ze liggen. Indien u een zakelijke klant bent, neemt u dan aub contact op met onze Living Wage mango-expert Gert-Jan Lieffering: GertJan.Lieffering [a] eosta.com.

Wat is een Leefbaar Loon?

Een Leefbaar Loon is een loon of inkomen dat een werknemer in staat stelt om haar of zijn familie fatsoenlijk te onderhouden. Dat betekent genoeg geld voor basisbehoeften als voedsel, water, kleding en onderdak, maar ook voor onderwijs, gezondheidszorg, vervoer en een kleine reserve voor onverwachte gebeurtenissen (Anker & Anker, 2017). 

Wat is de Leefbaar Loon-kloof?

De Leefbaar Loon-kloof is het verschil tussen het huidige loon van een werknemer en het Leefbaar Loon voor een werknemer in deze situatie. 

Hoe vergelijkt het Leefbaar Loon met het Minimumloon?

Leefbaar Loon en Minimumloon zijn twee totaal verschillende dingen. Het Leefbaar Loon is gebaseerd op een menswaardig welzijnsniveau. Het Minimumloon is gebaseerd op een wettelijk minimum dat doorgaans het resultaat is van de economische werkelijkheid en onderhandelingen tussen verschillende partijen. Praktisch gesproken is het Minimumloon vaak lager dan een Leefbaar Loon. Dat geldt zelfs voor een land als Verenigd Koninkrijk. In arme landen is het verschil vaak nog veel groter. 

Hoe hoog is een Leefbaar Loon?

Leefbare lonen variëren sterk van land tot land en hangen af van het algemene prijsniveau en de regionale levensstandaard. In de VS is de benchmark voor Leefbaar Loon ongeveer US$ 13,- per uur terwijl het in India US$ 1,55 per uur is. Meestal wordt een verschillende Leefbaar Loon vastgesteld voor de stad en het platteland. Voor Burkina Faso hebben we een urbaan Leefbaar Loon vastgesteld van ongeveer US$ 247,- per maand en een ruraal Leefbaar Loon van ongeveer iUS$ 205,- per maand. Dit is ver boven het wettelijk Minimumloon in Wage in Burkina Faso dat voor een ongeschoolde arbeider slechts US$ 55,- bedraagt.

Wie bepaalt hoe hoog overal het Leefbaar Loon moet zijn?

De Global Living Wage Coalition (https://www.globallivingwage.org/) is een internationale NGO die Leefbare Lonen die wereldwijd de hoogte van de Leefbare Lonen vaststelt. De bedragen worden geverifieerd op basis van de Anker methode, een gedetailleerde methodologie ontwikkeld door twee onderzoekers, die wereldwijd wordt beschouwd als de “gouden standaard”. De methode is echter zeer bewerkelijk en daardoor is deze maatstaf tot nu toe wereldwijd in slechts 26 landen bepaald. Er zijn nog meer organisaties die Leefbare Lonen berekening. De WageIndicator Foundation berekent Leefbare Lonen op basis van online data. Deze methode is niet zo diepgravend en gedetailleerd als de Anker methode, maar de wereldwijde dekking is veel groter: op dit moment zo’n 119 landen.

Waarom is Leefbaar Loon belangrijk?

Volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft iedereen die werkt het recht op een “rechtvaardige en gunstige beloning die voor de werknemer en zijn/haar familie een menswaardig bestaan garandeert”. Bij Eosta / Nature & More zijn we ervan overtuigd dat Leefbaar Loon een belangrijke vereiste zal worden in de voedselproductie van de toekomst en voor productie in het algemeen. Toekomstige consumenten zullen niet langer accepteren dat mensen in andere landen in armoede moeten leven, om ons van goedkoop voedsel te kunnen voorzien. 

Als mensen in armere landen geen Leefbaar Loon verdienen met hun werk is dat niet alleen onrechtvaardig, het draagt ook een risico in zich. Zonder Leefbaar Loon zal de welvaartskloof zich verbreden. Op de lange duur komen deze kosten onvermijdelijk bij ons terug door migratiestromen of sociale onrust, aangezien de wereld een global village is geworden.

Wat is de motivatie van Nature & More / Eosta om hieraan te werken?

Bij Eosta / Nature & More werken we 100% biologisch. In de biologische landbouw zijn Eerlijkheid, Zorg, Gezondheid en Ecologie de vier basisprincipes. Leefbaar Loon is direct verbonden met Eerlijkheid, Gezondheid en Zorg. We streven ernaar om met onze bedrijfsactiviteiten een positieve impact te hebben op de gezondheid en levenskwaliteit van mensen. 

Bovendien zijn we er heilig van overtuigd dat er geen duurzaamheid kan bestaan zonder transparantie. We gebruiken daarom de Duurzaamheidsbloem om onze impact op zeven aspecten van Duurzaamheid in beeld te brengen: water, klimaat, bodem, biodiversiteit, individuele vrijheid, maatschappelijk gerechtigheid en economische solidariteit. Leefbare Lonen zijn een indicator voor economische solidariteit. Zie hier voor meer informatie over de Duurzaamheidsbloem. 

Wat is de huidige situatie in de wereld rond Leefbaar Loon?

Het komt wereldwijd heel vaak voor dat mensen minder dan Leefbaar Loon verdienen. De wereldmarkt of vrije markt biedt geen enkele incentive om Leefbaar Loon te betalen. Feitelijk ontmoedigt de vrije markt Leefbaar Loon, omdat dit de kosten verhoogt en de winsten lager maakt.  Het wettelijk Minimumloon is vaak minder dan Leefbaar Loon. Veel maak-industrie is de afgelopen decennia verplaatst naar ontwikkelingslanden, juist omdat de arbeidskosten daar laag zijn. In de kledingindustrie zijn lonen bijvoorbeeld berucht laag. Maar zelfs in een land als Groot-Brittannië verdienen zes miljoen mensen minder dan een Leefbaar Loon. 

Op dit moment is de aandacht voor Leefbaar Loon sterk in opkomst. Zo heeft het bedrijf Unilever zich het doel gesteld om in 2030 het Leefbaar Loon als norm te hebben in zijn toeleveringsketens. Ook de bananensector is er flink mee bezig.  

Garanderen sociale keurmerken dat er een Leefbaar Loon wordt betaald?

Nee. Er bestaan uiteenlopende sociale keurmerken zoals Fairtrade. De verschillende keumerken meten en verbeteren op verschillende manieren de arbeidsomstandigheden in arme landen. Maar er bestaat nog geen keurmerk dat Leefbare Lonen garandeert. Sociale keurmerken controleren doorgaans dat de lonen voldoen aan het Minimumloon, maar dat ligt vaak onder een Leefbaar Loon.

Hoe past Leefbaar Loon in de Duurzaamheidsbloem?

De Leefbaar Loon-kloof is een maatstaf voor sociale duurzaamheid. De Duurzaamheidsbloem van Nature & More heeft vier bloemblaadjes voor ecologische duurzaamheid en drie bloemblaadjes voor sociale duurzaamheid: een voor individuele vrijheid, een voor maatschappelijke gerechtigheid en een voor economische solidariteit. Leefbaar Loon hoort thuis in het “economie”-bloemblad. Het kan worden gezien als maatstaf voor het niveau van solidariteit dat is bereikt. Zie hier voor meer informatie over de Duurzaamheidsbloem. 

Hoe past Leefbaar Loon in True Cost Accounting?

De Leefbaar Loon-kloof kan worden gebruikt om de impact van productie op Sociaal Kapitaal te monetariseren d.w.z. in een geldbedrag te meten. Tot nu toe wordt sociaal kapitaal meestal genegeerd in True Cost Accounting. De Leefbaar Loon-kloof is echter een duidelijke indicator: als de kloof nihil is, zijn er voor dit aspect geen verborgen kosten aan de productie verbonden. Zie hier voor meer informatie over True Cost Accounting. 

U bent hier