Living Wage

Samen op weg naar Leefbaar Loon

Welkom op de Leefbaar Loon pagina van Nature & More! Koopt u ook onze Living Wage mango's, avocado's of ander biologisch fruit met de Living Wage postzegel? Daarmee helpt u landarbeiders en fabrieksarbeiders in Afrika en Latijns-Amerika aan een Leefbaar Loon. Neem een kijkje bij onze projecten of klik op het menu.

WAT IS EEN LEEFBAAR LOON?

“Iedereen die werkt, heeft het recht op een rechtvaardige en gunstige beloning die voor de werknemer en zijn/haar gezin een menswaardig bestaan zeker stelt"

- Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948), Artikel 23

Een Leefbaar Loon is een loon dat een fatsoenlijke levensstandaard mogelijk maakt voor een werknemer en diens familie. Daarbij gaat het om basisbehoeftes zoals voeding, kleding en huisvesting, maar ook om onderwijs, gezondheidszorg, en geld voor onverwachte gebeurtenissen. Een Leefbaar Loon is niet hetzelfde als een Minimumloon; in de meeste landen is het wettelijk minimum veel lager dan een Leefbaar Loon.

De Duurzaamheidsbloem is het hart van ons werk. Het is een integraal duurzaamheidsmodel waarvan elk bloemblad een verschillend impactdomein van onze voedselproductie toont. Zonder transparantie is geen duurzaamheid mogelijk. Daarom gebruikt Nature & More de Duurzaamheidsbloem om de duurzame prestaties van onze telers te meten, managen, vermarkten en monetariseren. Leefbaar Loon is een zeer belangrijke indicator voor het Economie-bloemblad, daarom hebben we dit hierboven uitgelicht.

De Verborgen Kosten van ons Voedsel

Bij Nature & More zijn we ervan overtuigd dat een duurzame voedselproductie alleen haalbaar is wanneer we de verborgen kosten van onze voedselpoductie zichtbaar maken door de impact op natuurlijk en sociaal kapitaal een economische waarde toe te kennen. Zoniet, dan zal de winstgedreven economie deze kosten altijd afschuiven op toekomstige generaties en verre landen. We moeten de boekhouding op orde brengen. Als we de ware prijs van Leefbaar Loon weten, kan iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen.